รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. พัฒนะ บูรณกลัศ
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3221, 0-4531-7199, 08-1374-5603
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. อมรชัย ปัญญา
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3221, 08-1819-1253
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. เกียรติชัย เกิดโชค
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3221, 09 3349 4949
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4431-3777, 0-4431-1557, 08-6347-8088
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. สุชาติ ผิวอ่อน
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1992, 08-1484-3449
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. จตุรงค์ ผลเกิด
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนปัทมานนท์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4414-3125, 0-4414-3127, 09-3321-5555
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ศิลา ขำเพชร
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3220, 08-1969-8337
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ธีระยุทธ สุทธิพนไพศาล
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 4554 7648, 09 8996 9690
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ณัฐพล แต่เจริญ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 4405 6040, 08-7503-1048
     อีเมล์