กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. เอกมนต์ พรชูเกียรติ
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3221, 08-1850-0719
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ตระกูล สิริยะเสถียร
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3221, 08-6144-1777
     อีเมล์ trakul_47@hotmail.com
       

     
      พ.ต.ท. อมรชัย ปัญญา
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3221, 08-1819-1253
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. พีรณัฐ งามเลิศรัตนชัย
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4431-3777, 08-4425-5659, 08-1890-9080
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. สุชาติ ผิวอ่อน
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4461-1992, 08-1484-3449
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. วสุวัฒน์ โชติช่วง
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนปัทมานนท์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4414-3125, 0-4414-3127, 08-5993-6592
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. พีรพัทธ บุญพุทธ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-3220, 08-9115-3753
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. สุเมธ เจนวงศ์พิทักษ์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนชยางกูร ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4545-1656, 08-9152-9887
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. พีรเดช แก้วกำพล
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4545-1656, 08-1835-2318
     อีเมล์