กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. ไผ่พนา เพ็ชรเย็น
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6750, 08-1049-6449
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. วีระชัย วิชัยธนพัฒน์
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6753, 08-1839-2239
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. พัฒนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6753, 08-9099-9998
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. จรุงศักดิ์ จำรูญ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบ้านไผ่-อุบลราชธานี ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4356-9019, 08-1810-3838
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. อานันท์ วิชเศรษฐสมิต
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6750, 0-4323-6751, 08-6566-6445
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. กลกร รวบรวม
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4212-0055, 0-4212-0056, 08-1659-5777
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. พิเชิฐ สมรรคจันทร์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4331-1199, 08-6686-3753
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. อนุสรณ์ หน่อคำบุตร
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนอุดรธานี-นครพนม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4271-1476, 08-1887-5415
     อีเมล์