รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. อภิชาต โพธิจันทร์
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6750, 082 446 6662,089 594 4443
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. พัฒนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6753, 08-9099-9998
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. เทิดศักดิ์ เศรษฐกร
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4323-6750, 09 0961 4990
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. จรุงศักดิ์ จำรูญ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบ้านไผ่- อุบลราชธานี ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4356-9019, 08-1810-3838
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. รัฐพร คงสุโข
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 4324 6632, 08-1971-8027
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ศุภรฐโชติ จำหงษ์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-4212-0055, 0-4212-0056, 09-1562-9353
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. พีรณัฐ งามเลิศรัตนชัย
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 4280 1026, 08 4425 5659
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. สุพัฒน์ โชติไกรสิทธิ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนอุดรธานี-นครพนม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0 4271 3971, 084 113 0606
     อีเมล์