กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. ล้ำพันธ์ พรรธนประเทศ
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-2777, 0-3853-3263, 08-1938-9944
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. สุกาญจน์ นิลอ่อน
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 3-3853-3263, 08-9149-7979
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์
     ตำแหน่ง รอง ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-2777, 08-1311-6383, 08-9818-5666
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. จิรวุฒิ ขวัญคุ้ม
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-1221, 08-4529-7766, 08-6584-4384
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. ณฐพล หอมจันทร์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3839-2001,08-4362-9592
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ถนัดกิจ ตั้งมานะสกุล
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3861-1203, 08-4115-1282, 08-6339-1044
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. มรกต แสงสระคู
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3941-8579, 08-1207-3737
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. กล้าณรงค์ นิลฑมร
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3729-0066, 08-7008-0818
     อีเมล์