รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวงตั้งแต่ระดับสารวัตร - ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง/
รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ฝ่ายอำนวยการ
กองกำกับการ 1
กองกำกับการ 2
กองกำกับการ 3
กองกำกับการ 4
กองกำกับการ 5
กองกำกับการ 6
กองกำกับการ 7
กองกำกับการ 8
กลุ่มงานถวายความปลอดภัย

     
      พ.ต.อ. ลือชัย นนท์ปฎิมากุล
     ตำแหน่ง ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-2777, 0-3853-3263, 08-1814-2658
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. อิทธิเชษฐ์ วงษ์หอมหวล
     ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 3-3853-2777, 08-1368-1333
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์
     ตำแหน่ง รอง ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-2777, 08-1311-6383, 08-9818-5666
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. นโรตม์ ยุวบูรณ์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-1221,089 128 0000
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ท. กรณ์ สมคะเณย์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3839-2001,08-7547-1276
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ปณต คำนึงการ
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง3
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3861-1203,081 732 8219
     อีเมล์
       

     
      ร.ต.อ. วิทวัส เพ็ชรรักษ์
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3937-3726, 039 418579
     อีเมล์
       

     
      พ.ต.ต. ไพโรจน์ เขีนยวนรภัย
     ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
     สถานที่ทำงาน สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-3729-0066, 08-5951-2377
     อีเมล์