Slideshow image

    
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๒.๓๐ น. พ.ต.ท.นิพนธ์ มีอภิรักษ์ สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.๒
๓ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๓.๐๐ น. พ.ต.ต.ดิเรก โปธิปัน สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.๓กก.๗
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๐๕.๐๐ น. พ.ต.ท.นิพนธ์ มีอภิรักษ์ สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.๒
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.อ.ไพรัช พุกเจริญ ผกก.๑ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.๑
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.เด่นหล้า รัตนกิจ สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล. ๓
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๐๓.๐๐ น. พ.ต.ท.ภาดล จันทร์ดอน สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล. ๒ กก
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๐๓.๔๐ น. พ.ต.ท.ภาดล จันทร์ดอน สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล. ๒ กก
๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๑.๓๐ น. พ.ต.ท.ภาดล จันทร์ดอน สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล. ๒ กก
     นโยบาย พล.ต.ต.พงษ์สิทธิ์ แสงเพชร ผู้บังคับการ...
     สรุปผลการระดมความคิดเห็น 5 ทฤษฎี 1 หลักการ แล...
     ผลการดำเนินงาน ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน Community ...
     ทฤษฎี ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน Community Policing ...
     รายงานผลการประชุมพบปะข้าราชการตำรวจในสังกัด บ...
     นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานตำรว...
     กำชับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและเสริมสร้างค...
     กวดขันเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัย
     ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนา
     คำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537
     แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการขอใช้รถวิทยุนำขบวน
 >>  ข่าวการจับกุมเพิ่มเติม...     
   ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ส.ทล.๓ กก.๑ ทล.(ลพบุรี) จับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด ...
   ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ส.ทล.๑ กก.๗ ทล.(พังงา) จับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด ...
   ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ส.ทล.๑ กก.๑ ทล.(อยุธยา) จับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด ...
   ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ส.ทล.๑ กก.๑ ทล.(อยุธยา) จับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด ...
   ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ส.ทล.๕ กก.๔ ทล.(สกลนคร) ตรวจยึดจับกุม พ.ร.บ.ป่าไม้...
   ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ส.ทล.๑ กก.๑ ทล.(อยุธยา) จับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด ...
   ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ส.ทล.๕ กก.๔ ทล.(สกลนคร) จับกุม พ.ร.บ.ป่าไม้...
   ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ส.ทล.๒ กก.๔ ทล.(ขอนแก่น) จับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด ...
   ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ส.ทล.๑ กก.๑ ทล.(อยุธยา) จับกุม พ.ร.บ.บุคคลต่างด้าว...
   ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ส.ทล.๔ กก.๕ ทล.(เชียงใหม่) จับกุม พ.ร.บ.ยาเสพติด...
   ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ส.ทล.๕ กก.๒ ทล.(สุราษฎร์ธานี) จับกุม พ.ร.บ.บุคคลต่างด้าว...
 >>  รวมข่าวสารทั่วไปจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง...     
     รับส่งข้อมูล
     อินทราเน็ต บก.ทล.
     ร้องเรียน
     บริการเช็คอีเมลล์
     สำหรับตำรวจ
   
     ตรวจสอบสภาพอากาศ
     รายงานสภาพการจราจร
     รายงานสภาพการจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต
     ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
     ข้อมูล 76 จังหวัด
     ค้นหาข้อมูลทะเบียนรถ
     สำนักกฤษฎีกา
     น้ำหนักรถบรรทุกใหม่
     พ.ร.บ.จราจรทางบก
     พ.ร.บ.รถยนต์
     พ.ร.บ.ขนส่ง
     พ.ร.บ.ทางหลวง
     พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ของ ผบช.ก.
ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ของ สว.ส.ทล.1 อยุธยา
  • พีบีแอร์   • การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • การบินกรุงเทพ   • บริษัท ขนส่ง จำกัด
  • วันทูโก   • รถไฟฟ้า บีทีเอส
  • นกแอร์   • บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
  • แอร์เอเชีย   • จองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ ไทยรูทดอทคอม
  • การบินไทย   • องค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  • รถไฟฟ้าใต้ดิน   • เรือด่วนเจ้าพระยา
   •  ไทยรัฐ
   • เดลินิวส์
   • ผู้จัดการ
   • คม ชัด ลึก
   • ข่าวสด
   • มติชน
   • บ้านเมือง
กองบังคับการตำรวจทางหลวง 2/486 ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 1193, 0-2354-6000 แฟ็กซ์ 0-2354-6001